31 มี.ค. 2556

[FANTAKE] 130331 Daesung @ D'scover Tour 2013 in Budokan, Japan D-2 [10P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/31/2556 11:26:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 130331 G-Dragon @ 2013 World Tour [One Of A Kind] in Seoul D-2 HQ Photo [11P] Pt.2

เขียนโดย Unknown ที่ 3/31/2556 11:14:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 130331 CL's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/31/2556 06:21:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

CL instagram updates
MUAH!
source:chaelin_cl

[PICS] 130331 Seungri's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/31/2556 05:02:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

"i miss U guys"

Credit: seungriseyo

[PICS] 130331 G-Dragon's Twitter Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/31/2556 04:43:00 หลังเที่ยง 1 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

"#gd #gdragon #giyongchy #oneofakind #worldtour in #seoul #end

Credit: @IBGDRGN

[PICS] 130330-31 G-Dragon @ G-DRAGON 2013 WORLD TOUR [ONE OF A KIND] (Seoul, Korea) Official Photos [12P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/31/2556 04:24:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้


[FANTAKE] 130331 G-Dragon @ 2013 World Tour [One Of A Kind] in Seoul D-2 [60P] Pt.1

เขียนโดย Unknown ที่ 3/31/2556 04:17:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 130331 Seungri @ Gimpo Airport back from Japan [15P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/31/2556 02:02:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 130331 Seungri's Instagram Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/31/2556 12:04:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

" hey Hey Hey!! "

[FANTAKE] 130330 Daesung @ D'scover Tour 2013 in Kobe,Japan [19P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/31/2556 11:07:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

30 มี.ค. 2556

[PICS] 130330 Taeyang's Instagram Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/30/2556 11:14:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้
" Cool guy!!!! "

[PICS] 130330 Marxmae's Instagram Update with Taeyang and CL(2NE1) [3P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/30/2556 11:05:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้
" Durin dinner checking the coolest necklace out.. ByAmbush xx @verbal_ambush @yoon_ambush "

[FANTAKE] 130330 G-Dragon @ 2013 World Tour [One Of A Kind] in Seoul D-1 [76P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/30/2556 07:37:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 130330 Seungri's Instagram Update [4P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/30/2556 02:15:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

" give it up 4 ma man DS!!! "

[PICS] 130330 G-Dragon New Photo From Official LINE [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/30/2556 01:36:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

Credit: Credit: G-Dragon Official LINE

[PICS] 130330 G-Dragon @ 2013 WORLD TOUR [ONE OF A KIND] Exclusive Rehearsals [7P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/30/2556 01:22:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 130330 G-Dragon's Twitter and Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/30/2556 01:18:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

" TODAY #gd #gdragon #giyongchy #oneofakind#worldtour #seoul #dday "Credit: xxxibgdrgn

29 มี.ค. 2556

[PICS] 130328 G-Dragon @ SFW, Designer Kye Hanhee's show HQ Photo [20P] Pt.2

เขียนโดย Unknown ที่ 3/29/2556 09:14:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 130325 Taeyang and Daesung @ Gimpo Airport back from Tokyo, Japan HQ Photos [10P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/29/2556 04:44:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 130327 T.O.P @ Gimpo Airport back from Japan HQ Photos [18P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/29/2556 04:25:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 130329 G-Dragon New Photo From Official LINE [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/29/2556 03:43:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้


Credit: G-Dragon Official LINE

[PICS] 130329 G-Dragon's Instagram Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/29/2556 03:41:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้
" D-1day #gd #gdragon #giyongchy #oneofakind#worldtour #seoul "

[PICS] 130329 G-Dragon's Twitter Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/29/2556 03:38:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้
" 합성쉬먀쉬먀 "

[HQ-Photos] 130329 G-Dragon New Photos From LINE [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/29/2556 02:51:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 130329 G-Dragon NEW SINGLE <미치GO> [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/29/2556 01:44:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

Credit: yg-life

[FANTAKE] More photo of TOP finished Alumni Movie [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/29/2556 01:26:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

More photo of TOP finished Alumni Movie
cr:CandyT0P@weibo+BIGBANGTHAILAND

[PICS] 13.03.29 hwangssabu's Twitter and Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/29/2556 12:56:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้
hwangssabu Everybody~ Keep exercising^^

28 มี.ค. 2556

[PICS] 130328 G-Dragon @ SFW, Designer Kye Hanhee's show [59P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/28/2556 06:24:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 130328 BIGBANG New Photo Sticker From KakaoTalk [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/28/2556 05:42:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

Credit: @KakaoTalkINA

[FANTAKE] 130328 Daesung @ Gimpo Airport going to Japan [5P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/28/2556 05:37:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 130328 G-Dragon New Photo From Official LINE [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/28/2556 04:55:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

Credit: G-Dragon Official LINE

[FANTAKE] 130328 G-Dragon @ Seoul Fashion week [12P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/28/2556 03:00:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 130328 G-Dragon's Twitter and Instagram Update [3P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/28/2556 02:23:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

" @xxxinxx @chaelin_cl @lxxsxxhkkk #kye "

27 มี.ค. 2556

[FANTAKE] 130327 T.O.P @ Gimpo Airport back from Japan [14P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/27/2556 09:37:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 130327 BIGBANG New Photo For Kakao Talk [7P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/27/2556 08:40:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 130327 Hwangssabu's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/27/2556 07:17:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้
" The Loneliness of Self-Discipline(고독한 자기관리) 399편! "

Credit: hwangssabu

[FANTAKE] 130323 Daesung @ D'scover Tour 2013 in Kobe,Japan HQ Photos [47P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/27/2556 06:25:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[SCAN] 130327 Daesung on 'Josei-Jishin' Magazine [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/27/2556 05:57:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

Credit: Cheri

[PICS] 130327 Hwangssabu's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/27/2556 01:38:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้
" tough~^^ "


Credit: hwangssabu

[PICS] 130327 G-DRAGON and DAESUNG @ SBS HWASIN [36P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/27/2556 12:06:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

26 มี.ค. 2556

[PICS] 130326 G-Dragon New Photo From Official LINE [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/26/2556 09:29:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้


Credit: G-Dragon Official LINE

[PICS] 130326 G-Dragon's Twitter and Instagram Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/26/2556 09:25:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้
" 누나 고마워~~~! @MINAKWON "

[PICS] 130326 Hwangssabu's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/26/2556 06:20:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้
" Sexy Guy "

Credit: Hwangssabu

[PICS] 130326 G-Dragon and Daesung @ SBS Hwashin [3P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/26/2556 05:33:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 130326 Taeyang's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/26/2556 05:10:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้
" !!! "


Credit: youngbeezzy

25 มี.ค. 2556

[FANTAKE] 130325 Taeyang and Daesung @ Gimpo Airport back from Tokyo, Japan [21P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/25/2556 06:09:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

24 มี.ค. 2556

[THAI SUB]130301 MBC Section TV The Saem - GD

เขียนโดย Unknown ที่ 3/24/2556 10:49:00 หลังเที่ยง 1 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[THAI SUB]130301 MBC Section TV The Saem - GD


กติกาเหมือนเดิม เอาไปแจกที่ไหนก็ได้ ห้ามฮอทลิ้ง 
ช่วยเมนชั่นมาบอกด้วยก็จะดีมากค่ะ 
ที่สำคัญที่สุดช่วยอุ้มน้องเครดิตไปให้หมดด้วยเน้อ 
และถ้าไฟล์เสียรบกวนช่วยแจ้งด้วยนะคะ
ขอลัดคิว infinity challenge ก่อนนะคะ
รายการนี้จียงงามมาก สวยจริงๆ
เครื่องสำอางค์ขายดิบขายดีแน่ อุอุ
English translations by BIGBANGGisVIP @bbvipchannel
Thai translations, Timing & Encording by LittledevilgalZ@bigbang-indeed

กติกาการขอพาสเวิร์ด:
เมนชั่นมาขอในทวิตบ้านแล้วแอดมินจะส่งพาสเวิร์ดให้ทาง DM ค่ะ 

[PICS] 130324 Yoon_Ambush's Instagram Update with Taeyang [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/24/2556 09:08:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้
" lil bro @youngbeezzy came thru #AMBUSH studio today! x "

Credit: yoon_ambush

[FANTAKE] 130324 Daesung @ D'scover Tour 2013 in Kobe,Japan D-2 [16P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/24/2556 07:24:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้
 

BIGBANG-INDEED-TH Copyright © 2012 Design by Antonia Sundrani Vinte e poucos