30 เม.ย. 2556

[FANTAKE] 130429 G-Dragon and Taeyang @ Gimpo Airport back from Japan HQ Photos [21P] Pt.2

เขียนโดย Unknown ที่ 4/30/2556 10:09:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[SCANS] 130430 Daesung on 'Choa' Magazine [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 4/30/2556 08:46:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

29 เม.ย. 2556

[FANTAKE] 130429 G-Dragon and Taeyang @ Gimpo Airport back from Japen [35P]

เขียนโดย Unknown ที่ 4/29/2556 09:45:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 130429 Seungri's Instagram Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 4/29/2556 09:38:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 130429 Taeyang's Instagram Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 4/29/2556 09:35:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้


[PICS] 130429 G-Dragon's Twitter Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 4/29/2556 07:32:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้
" Thank you for everything! I love y'all! xoxo G.
#gd #gdragon #giyongchy #oneofakindworldtour in Japan #osaka "

Credit: IBGDRGN

[FANTAKE] 130429 G-Dragon and Taeyang @ G-Dragon 2013 World Tour One Of A Kind in Osaka Day3 [12P]

เขียนโดย Unknown ที่ 4/29/2556 07:26:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 130429 G-Dragon's Instagram Update [3P]

เขียนโดย Unknown ที่ 4/29/2556 05:52:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

28 เม.ย. 2556

[SCANS] 130427 Daesung on 'Creation' Magazine Vol.3 [4P]

เขียนโดย Unknown ที่ 4/28/2556 11:05:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[SCANS] 130419 Daesung on 'Creastar' Magazine [10P]

เขียนโดย Unknown ที่ 4/28/2556 11:02:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 130428 G-Dragon's Instagram Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 4/28/2556 05:18:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 130428 G-Dragon Taeyang and Daesung @ G-Dragon2013 World Tour ONE OF A KIND in Osaka Day2 [24P]

เขียนโดย Unknown ที่ 4/28/2556 05:06:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 130428 Taeyang's Instagram Update [3P]

เขียนโดย Unknown ที่ 4/28/2556 03:06:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

27 เม.ย. 2556

[PICS] 130425 Taeyang New Photos For 'BRATSON SNAPBACK' [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 4/27/2556 10:38:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 130427 Seungri @ Gimpo Airport back from Japan [4P]

เขียนโดย Unknown ที่ 4/27/2556 10:26:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 130427 Taeyang @ Incheon Airport going to Japan [4P]

เขียนโดย Unknown ที่ 4/27/2556 10:10:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 130427 Seungri's Instagram Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 4/27/2556 09:53:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้
" Orange "

[PICS] 130427 Seung-chan's Diary Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 4/27/2556 09:38:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 130427 G-Dragon and Taeyang @ G-Dragon 2013 World Tour ONE OF A KIND in Osaka Day1 [11P]

เขียนโดย Unknown ที่ 4/27/2556 09:32:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 130427 G-Dragon's Twitter Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 4/27/2556 09:30:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้
" Wtup OSAKA!!今日精一杯楽しむ準備できた? ほんまに? 今、
コンサートで出すためのパワーを集めてる!!
みんなパワーをくれ〜〜  "

Credit: IBGDRGN

[PICS] 130427 G-Dragon's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 4/27/2556 09:28:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้
" suit&tie again&again #gd #gdragon #giyongchy#thombrowne #ambush "

Credit: xxxibgdrgn

26 เม.ย. 2556

[PICS] 130426 Yang Hyun-suk's Instagram Update: HAPPY BIRTHDAY "DAE SUNG" [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 4/26/2556 08:43:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้
" HAPPY BIRTHDAY "DAE SUNG" "

Credit: fromyg @ IG

[PICS] 130426 Hwangssabu's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 4/26/2556 08:38:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

" DL 생일 축하축하~ 건강이 최고다!^^ "


Credit: Hwangssabu @ IG

[PICS] 130426 G-Dragon's Twitter and Instagram Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 4/26/2556 08:32:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

" 8 in the morning now I'm going to sleep "

[PICS] 130426 Taeyang's Twitter Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 4/26/2556 08:26:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้
" Repost Rocking @JUUN_J i love it! "

Credit: Realtaeyang

[PICS] 130426 Taeyang's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 4/26/2556 08:24:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้
" Rocking Starbucks paper bag #outofmind#newhat "

Credit: youngbeezzy

[FANTAKE] 130426 Seungri @ Gimpo Airport going to Osaka, Japan [5P]

เขียนโดย Unknown ที่ 4/26/2556 08:12:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 130426 G-Dragon @ Kansai Airport [7P]

เขียนโดย Unknown ที่ 4/26/2556 07:57:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 130426 G-Dragon @ Gimpo Airport going to Japan [29P]

เขียนโดย Unknown ที่ 4/26/2556 06:46:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 130424 G-Dragon @ Gimpo Airport back from Japan HQ Photos [17P] Pt.2

เขียนโดย Unknown ที่ 4/26/2556 06:35:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

25 เม.ย. 2556

[PICS] 130425 G-Dragon New Photo For Thae SAEM [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 4/25/2556 08:50:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

Credit: The Saem

[PICS] 130425 Taeyang working out @ YG Gym [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 4/25/2556 07:52:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

Credit: hwangssabu @IG

[PICS] 130425 Seungri's Instagram Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 4/25/2556 07:49:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้
" +_+ "

24 เม.ย. 2556

[FANTAKE] 130424 G-Dragon @ Gimpo Airport back from Japan [25P]

เขียนโดย Unknown ที่ 4/24/2556 09:46:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 130424 G-Dragon's Instagram Update [5P]

เขียนโดย Unknown ที่ 4/24/2556 08:00:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

23 เม.ย. 2556

[FANTAKE] 130423 Daesung @ Gimpo Airport going to Japan HQ Photos [10P]

เขียนโดย Unknown ที่ 4/23/2556 08:39:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 130422 Taeyang @ Gimpo Airport back from Japan HQ Photos [7P] Pt.2

เขียนโดย Unknown ที่ 4/23/2556 08:34:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 130420-21 G-Dragon and Taeyang @ 2013 WORLD TOUR [ONE OF A KIND] (Saitama, Japan) Official Photo [15P]

เขียนโดย Unknown ที่ 4/23/2556 07:40:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 130423 Taeyang's Instagram and Twitter Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 4/23/2556 06:53:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้
" With KING #choyongpil #hello "

Credit: youngbeezzy

[PICS] 130423 G-Dragon's Instagram and Twitter Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 4/23/2556 06:50:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

" Pikachu rockin' kenzo #pikachu #kenzo#tokyuhands "


Credit: xxxibgdrgn

[PICS] 130422 G-Dragon's Instagram Update [4P]

เขียนโดย Unknown ที่ 4/23/2556 06:48:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

22 เม.ย. 2556

[PICS] 130422 G-Dragon's Twitter Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 4/22/2556 10:46:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[SCANS] 130422 G-Dragon on 'Kan-Fun' Magazine [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 4/22/2556 09:12:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

Credit: facebook.com/kanfun

[FANTAKE] 130422 Taeyang @ Gimpo Airport back from Japan [5P]

เขียนโดย Unknown ที่ 4/22/2556 09:04:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 130422 Hwangssabu's Instagram Update with G-Dragon [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 4/22/2556 08:56:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้
" Fighting Man~^~^ "

Credit: Hwangssabu

[PICS] 130422 Seungri's Instagram Update [3P]

เขียนโดย Unknown ที่ 4/22/2556 08:50:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้
" -----DAZED----- "

[PICS] 130422 G-Dragon's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 4/22/2556 08:44:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

" Having Fun Yezzzir #gd #gdragon #giyongchy#nakanobroadway "


Credit: xxxibgdrgn

21 เม.ย. 2556

[FANTAKE] 130420-21 G-Dragon and Taeyang @ G-Dragon 2013 World Tour ONE OF A KIND in Sitama [19P]

เขียนโดย Unknown ที่ 4/21/2556 10:19:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 130421 G-Dragon's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 4/21/2556 08:15:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

xxxibgdrgnGR8 Show Ever All my Fans&All my Crew So much Love Y'all #gd #gdragon #giyongchy #oneofakind #worldtour in Japan Dome special #seibu I never forget 2nite ONE
 

BIGBANG-INDEED-TH Copyright © 2012 Design by Antonia Sundrani Vinte e poucos