28 เม.ย. 2557

[PICS] 140428 G-Dragon for J.estina HQ Photos [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 4/28/2557 11:22:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

27 เม.ย. 2557

[PICS] 140427 Seungri's Instagram Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 4/27/2557 11:09:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

21 เม.ย. 2557

[HQSCAN] Photo Book "FROM TOP" [193P]

เขียนโดย Unknown ที่ 4/21/2557 11:25:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

19 เม.ย. 2557

[FANTAKE] 140419 G-Dragon arrival @ LAX [10P]

เขียนโดย Unknown ที่ 4/19/2557 09:58:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[SCAN] 140419 G-Dragon in 'VOGUE GIRL' Magazine [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 4/19/2557 08:21:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้


[FANTAKE] 140418 G-Dragon x Poster For J.estina [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 4/19/2557 12:43:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 140412-13 BIGBANG @ YG FAMILY – 2014 World Tour : Power in Japan, Osaka HQ Photos [120P] Pt.1

เขียนโดย Unknown ที่ 4/19/2557 12:27:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

18 เม.ย. 2557

[PICS] 140418 G-Dragon New Photos For BSX [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 4/18/2557 11:57:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 140411 BIGBANG @ Gimpo Airport heading to Osaka HQ Photos [32P]

เขียนโดย Unknown ที่ 4/18/2557 12:45:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

16 เม.ย. 2557

[PICS] 140416 T.O.P for Reebok CLASSIC Forever [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 4/16/2557 09:50:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้


12 เม.ย. 2557

[Preview] 140411 BIGBANG @ Gimpo Airport heading to Osaka [55P]

เขียนโดย Unknown ที่ 4/12/2557 12:29:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

9 เม.ย. 2557

[PICS] 140408 Seungri's Instagram and Twitter Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 4/09/2557 11:03:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

5 เม.ย. 2557

[PICS] 140405 Seungri '엔젤 아이즈' (Angel Eyes) Press Con [16P]

เขียนโดย Unknown ที่ 4/05/2557 01:51:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

3 เม.ย. 2557

[PIC] 140304 Seungri @ Angel Eyes Press Conference [21P]

เขียนโดย Unknown ที่ 4/03/2557 03:01:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

2 เม.ย. 2557

[PICS] 140402 T.O.P for MILLET [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 4/02/2557 11:16:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140402 Seungri @ Angel Eyes Poster Release [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 4/02/2557 10:59:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140402 T.O.P x T.O.P Event - Round2! [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 4/02/2557 10:45:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

1 เม.ย. 2557

[PICS] 140401 G-Dragon's Instagram Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 4/01/2557 11:41:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140401 G-Dragon New Photos For The Saem [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 4/01/2557 11:36:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140331 Seungri on 'Angel Eyes' Preview Photos [5P]

เขียนโดย Unknown ที่ 4/01/2557 11:26:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140401 T.O.P x T.O.P Event [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 4/01/2557 11:09:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

 

BIGBANG-INDEED-TH Copyright © 2012 Design by Antonia Sundrani Vinte e poucos