31 ส.ค. 2556

[FANTAKE] 130831 G-Dragon and Seungri @ 2013 World Tour ONE OF A KIND Final in Seoul [105] Pt.1

เขียนโดย Unknown ที่ 8/31/2556 07:16:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

30 ส.ค. 2556

[FANTAKE] 130828 Seungri @ Fansign Event [41P] Pt.2

เขียนโดย Unknown ที่ 8/30/2556 10:22:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

29 ส.ค. 2556

[FANTAKE] 130828 Seungri @ Fansign Event [72P] Pt.1

เขียนโดย Unknown ที่ 8/29/2556 01:25:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 130828 Daesung @ I LOVE YOU Premiere Event in Tokyo [15P]

เขียนโดย Unknown ที่ 8/29/2556 01:14:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 130828 G-Dragon's Twitter Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 8/29/2556 01:11:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้


[PICS] 130828 Taeyang's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 8/29/2556 01:09:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

27 ส.ค. 2556

[FANTAKE] 130827 G-Dragon @ Incheon Airport back from LA [38P]

เขียนโดย Unknown ที่ 8/27/2556 05:54:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 130825 G-Dragon @ KCON in LA HQ Photos [9P] Pt.2

เขียนโดย Unknown ที่ 8/27/2556 12:21:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

26 ส.ค. 2556

[PICS] 130826 Seungir on LOEN_MUSIC Twitter Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 8/26/2556 09:33:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 130826 Daesung @ Gimpo Airport going to Japan [6P]

เขียนโดย Unknown ที่ 8/26/2556 09:27:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 130826 G-Dragon with Other People in LA [13P]

เขียนโดย Unknown ที่ 8/26/2556 09:23:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้[FANTAKE] 130825 G-Dragon @ KCON in LA [54P] Pt.1

เขียนโดย Unknown ที่ 8/26/2556 08:59:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

25 ส.ค. 2556

[PICS] 130825 Taeyang's Instagram Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 8/25/2556 05:00:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 130825 G-Dragon's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 8/25/2556 04:45:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 130825 Seungri's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 8/25/2556 04:42:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 130825 G-Dragon @ KCon in LA 2013 Presscon [24P]

เขียนโดย Unknown ที่ 8/25/2556 04:35:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

23 ส.ค. 2556

[FANTAKE] 130823 G-Dragon @ Incheon Airport go to LA [81P]

เขียนโดย Unknown ที่ 8/23/2556 07:12:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE]130823 Seungri Going to Music Bank [16P]

เขียนโดย Unknown ที่ 8/23/2556 06:53:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[SCAN] Daesung for SPRiNG Japanese magazine [14P]

เขียนโดย Unknown ที่ 8/23/2556 06:47:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

19 ส.ค. 2556

[PICS] 130819 G-Dragon's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 8/19/2556 10:31:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

Source: xxxibgdrgn

[PICS] 130819 Taeyang's Instagram Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 8/19/2556 10:24:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้
" Ready or not..Here we come "

[Lyrics] SEUNGRI - Love Box

เขียนโดย AeuyTLiN ที่ 8/19/2556 11:50:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

It's small but our love
I put it into here (put it)
it's pretty heavy with the heart that loved you (Yeah)

wrapped it with ribbons you liked
and made it have a flavor you liked
because I think you may come back, you may come back again
to me again, (da ddada daradda daradda)
to me again, (da ddada daradda daradda)
you, again

[Lyrics] SEUNGRI - You Hooooo!!!

เขียนโดย AeuyTLiN ที่ 8/19/2556 11:48:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

I said come on (I said come on)
I said come on (I said come on)
Come on come on come on
(That's right) come on
Come on come on come on come on
Come on come on come on
(All right) come on
Come on come on come on come on

[Lyrics] SEUNGRI - COME TO MY

เขียนโดย AeuyTLiN ที่ 8/19/2556 11:38:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้


Come to my (hey) Come to my (you)
Come to my (hey) Come to my (you)
Come to my (hey) Come to my (hey)
Come to my (hey) 1,2,3,4

The parting I will never forget
Vicious hurts come to me before I know
So right(right) you go to the way of his which is better and has more ardent love than mine
Single Life Single LOVE
I gave you all but why
Single Hi Single Bye
Are we finished like this

[Lyrics] SEUNGRI - GG BE (Feat. Jennie Kim)

เขียนโดย AeuyTLiN ที่ 8/19/2556 11:17:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้
Oh The text saying ‘Where are you’
You said you are just having some coffee
At a Café in front of your house
Hmm I guess people dance at Coffee shops now

[Lyrics] SEUNGRI - Let's Talk About Love

เขียนโดย AeuyTLiN ที่ 8/19/2556 11:15:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

Let’s talk about love Let’s talk about love
Let’s talk about you Let’s talk about you
Let’s talk about love Let’s talk about love
Let’s talk about me Let’s talk about me

[Lyrics] SEUNGRI - GOTTA TALK TO U (TITLE SONG)

เขียนโดย AeuyTLiN ที่ 8/19/2556 11:13:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

I have so many things to say to you today
Can you please listen to my story
Are you here by any chance
Is there a place that I can go to
Just you and me, just the two of us
Just the two of us, just the two of us
Things that I wanted to say just to you
I gotta talk to you now

[M/V] SEUNGRI - 할말있어요 (GOTTA TALK TO U)

เขียนโดย AeuyTLiN ที่ 8/19/2556 11:10:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 130819 Seungri - 'Let's Talk About Love' Official Booklet Photo [27P]

เขียนโดย AeuyTLiN ที่ 8/19/2556 11:09:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้[PICS] 130818 G-Dragon's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 8/19/2556 12:57:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

18 ส.ค. 2556

[PICS] 130818 G-Dragon @ Birthday Party and His Friends [8P]

เขียนโดย Unknown ที่ 8/18/2556 01:03:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

17 ส.ค. 2556

[PICS] 130817 BIGBANG Photos From Japan staff Blog Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 8/17/2556 07:06:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

15 ส.ค. 2556

[PICS] 130815 Seung-chan's Photo Diary Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 8/15/2556 08:22:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

Credit: GD_Rona

[PICS] 130815 Seungri's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 8/15/2556 08:15:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้
" Seung Ri From Big bang New minialbum 'Let's talk about Love' 8/19 #Seungri #bigbang "

Source: seungriseyo

[PICS] 130814 Seungri's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 8/15/2556 08:10:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้
" Lee Seung Ri Aka V.i From BigBang 2nd MiniAlbum 'Let's talk about Love' 
New Song 'GGBE feat Jenny kim 8/19 check Ur itunes #Seungri#Bigbang "

Source: seungriseyo

14 ส.ค. 2556

[PICS] 130812 Taeyang's Instagram Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 8/14/2556 12:37:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้
" Chubby ghost behind me "

[PICS] 130813 Seungri's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 8/14/2556 12:31:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้
" Lee Seung Ri aka V.i from BigBang 2nd MiniAlbum
'Let's talk about Love' 8/19 Check Ur iTunes#SeungRi "

Source: Seungriseyo

[PICS] 130812 G-Dragon's Instagram Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 8/14/2556 12:25:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้
" #chromehearts #OneNonlY "

12 ส.ค. 2556

[PICS] 130812 G-Dragon's Twitter Photos Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 8/12/2556 04:18:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[SCAN] Daesung For What's In Magazine [4P]

เขียนโดย Unknown ที่ 8/12/2556 03:51:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 130812 G-Dragon @ Incheon Airport Back from London [46P]

เขียนโดย Unknown ที่ 8/12/2556 03:25:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 130812 G-Dragon's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 8/12/2556 02:17:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 130812 Seungri Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 8/12/2556 02:14:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 130812 SEUNGRI SECOND MINI ALBUM [LET'S TALK ABOUT LOVE] 2 Version [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 8/12/2556 02:09:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 130811 G-Dragon @ Heathrow Airport in London back to Korea [21P]

เขียนโดย Unknown ที่ 8/12/2556 01:59:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

11 ส.ค. 2556

[PICS] 130811 Seung-chan's Diary Photo Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 8/11/2556 11:10:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 130811 G-Dragon's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 8/11/2556 11:00:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 130811 Taeyang @ A-nation Japan [17P]

เขียนโดย Unknown ที่ 8/11/2556 10:56:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 130811 Seungri @ Gimpo Airport back from Japan [20P]

เขียนโดย Unknown ที่ 8/11/2556 10:51:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 130811 Taeyang @ Gimpo Airport off to Haneda [17P]

เขียนโดย Unknown ที่ 8/11/2556 10:46:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

10 ส.ค. 2556

[PICS] 130810 TOP @ Lee ByungHun Wedding After Party [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 8/10/2556 10:16:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้
 

BIGBANG-INDEED-TH Copyright © 2012 Design by Antonia Sundrani Vinte e poucos