31 มี.ค. 2557

[FANTAKE] 140328 Seungri @ Incheon Airport going to Hong Kong HQ Photos [9P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/31/2557 12:16:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 140330 Seungri @ Incheon Airport back from Hong Kong [16P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/31/2557 12:09:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

30 มี.ค. 2557

[PICS] 140329 G-Dragon @ New Photos For G-market [3P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/30/2557 11:41:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 140328 Seungri @ Hong Kong Asia Music Festival HQ Photos [27P] Pt.2

เขียนโดย Unknown ที่ 3/30/2557 12:15:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

29 มี.ค. 2557

[FANTAKE] 140327 G-Dragon @ Samsung talk HQ Photos [ุ44P] Pt.4

เขียนโดย Unknown ที่ 3/29/2557 11:58:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140329 Seungri's Instagram Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/29/2557 07:13:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

28 มี.ค. 2557

[FANTAKE] 140327 G-Dragon @ Samsung talk HQ Photos [ุ46P] Pt.3

เขียนโดย Unknown ที่ 3/28/2557 10:40:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้[FANTAKE] 140328 Seungri @ Hong Kong Asia Music Festival [42P] Pt.1

เขียนโดย Unknown ที่ 3/28/2557 10:26:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

27 มี.ค. 2557

[PICS] 140327 Seungri'sInstagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/27/2557 10:41:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140327 G-Dragon's Instagram Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/27/2557 10:39:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140327 G-Dragon @ Samsung talk [ุ65P] Pt.2

เขียนโดย Unknown ที่ 3/27/2557 09:03:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้


[PICS] 140327 G-Dragon @ Samsung talk [67P] Pt.1

เขียนโดย Unknown ที่ 3/27/2557 08:53:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

26 มี.ค. 2557

[PICS] 140326 T.O.P @ DANKOOK University [9P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/26/2557 11:33:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

25 มี.ค. 2557

[FANTAKE] 140322 G-Dragon, Taeyang @ SIMPLY K-POP TOUR 2014 in Shanghai HQ Photos [53P] Pt.3

เขียนโดย Unknown ที่ 3/25/2557 12:47:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 140322 G-Dragon, Taeyang @ SIMPLY K-POP TOUR 2014 in Shanghai HQ Photos [88P] Pt.2

เขียนโดย Unknown ที่ 3/25/2557 12:35:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

24 มี.ค. 2557

[PICS] 140324 G-Dragon for CAMPUS10 Magazine [3P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/24/2557 08:28:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140324 GD's Instagram Update [5P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/24/2557 08:19:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้


[PICS] 140324 Seungri's Instagram and twitter Update [4P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/24/2557 08:12:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

 


22 มี.ค. 2557

[FANTAKE] 140322 G-Dragon, Taeyang @ SIMPLY K-POP TOUR 2014 in Shanghai [66P] Pt.1

เขียนโดย Unknown ที่ 3/22/2557 09:52:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

21 มี.ค. 2557

[PICS] 140321 T.O.P @ 1st PICTORIAL RECORDS (FROM TOP) [3P] Pt.2

เขียนโดย Unknown ที่ 3/21/2557 07:13:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[SCAN] BIGBANG JAPAN DOME TOUR Photo book [77P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/21/2557 12:57:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

18 มี.ค. 2557

[PICS] 140315 G-Dragon's Instagram Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/18/2557 12:06:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

17 มี.ค. 2557

[PICS] 140314 G-Dragon's Instagram and Twitter Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/17/2557 11:35:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140317 Seungri's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/17/2557 11:21:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140315 Seungri's Instagram Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/17/2557 11:19:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140313 G-Dragon for The Saem @ 'White Day' [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/17/2557 11:00:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140317 T.O.P @ Preview 1st PICTORIAL RECORDS (FROM TOP) [3P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/17/2557 10:47:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

13 มี.ค. 2557

[PICS] 140312 T.O.P x MILLET Korea 2014 HQ Photos [24P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/13/2557 10:17:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140312 G-Dragon for J.ESTINA HQ Photos [3P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/13/2557 09:15:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140313 seungri's Instagram Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/13/2557 02:53:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

11 มี.ค. 2557

[PICS] 140311 T.O.P For MILLET Korea [5P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/11/2557 10:16:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140311 G-Dragon @ New Photos For G-market [3P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/11/2557 09:30:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

10 มี.ค. 2557

[FANTAKE] 140308 G-Dragon, Taeyang and Seungri @ FAN MEETING in Taiwan HQ Photo [65P] Pt.3

เขียนโดย Unknown ที่ 3/10/2557 05:14:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 140308 G-Dragon, Taeyang and Seungri @ FAN MEETING in Taiwan HQ Photo[60P] Pt.2

เขียนโดย Unknown ที่ 3/10/2557 12:43:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

9 มี.ค. 2557

[PICS] 140309 Seungri's Instagram Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/09/2557 11:47:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้


[PICS] 140309 GD's instagram Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/09/2557 11:38:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้[HQ-SCANS] 140308 T.O.P @ The Commitment Photobook [37P] Pt.2

เขียนโดย Unknown ที่ 3/09/2557 09:26:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

8 มี.ค. 2557

[HQ-SCANS] 140308 T.O.P @ The Commitment Photobook [45P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/08/2557 10:04:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 140308 G-Dragon , Taeyang and Seungri @ FAN MEETING in Taiwan [67P] Pt.1

เขียนโดย Unknown ที่ 3/08/2557 09:41:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

7 มี.ค. 2557

[PICS] 140307 G-Dragon for BSX Korea [3P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/07/2557 10:18:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140307 G-Dragon for G-market [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/07/2557 09:40:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

6 มี.ค. 2557

[FANTAKE] 140306 T.O.P's New CF for "MILLET" [4P] Pt.2

เขียนโดย Unknown ที่ 3/06/2557 09:35:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140306 G-Dragon for HITE Jinro "D" Beer HQ Photos [6P] Pt.4

เขียนโดย Unknown ที่ 3/06/2557 09:23:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS} 140306 GD's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/06/2557 06:19:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

5 มี.ค. 2557

[FANTAKE] 140305 G-Dragon @ Jeju College filming for G-market [13P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/05/2557 11:37:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140305 Seungri @ 'Angel Eyes' First Script Reading [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/05/2557 11:21:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140305 G-Dragon for HITE Jinro "D" Beer HQ Photos [5P] Pt.3

เขียนโดย Unknown ที่ 3/05/2557 11:12:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

3 มี.ค. 2557

[PICS] 140303 T.O.P @ 1st PICTORIAL RECORDS [FROM TOP] HQ Photos [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/03/2557 08:30:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140303 G-Dragon for HITE Jinro "D" Beer HQ Photos [5P] Pt.2

เขียนโดย Unknown ที่ 3/03/2557 08:25:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

1 มี.ค. 2557

[FANTAKE] 140301 T.O.P's New CF for "MILLET" [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 3/01/2557 10:18:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

 

BIGBANG-INDEED-TH Copyright © 2012 Design by Antonia Sundrani Vinte e poucos