27 ธ.ค. 2556

[PICS] 131226 Daesung @ Infinite Challenge ep.361 (Official Photos) [5P]

เขียนโดย Unknown ที่ 12/27/2556 12:52:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[SCAN] 131226 T.O.P on ' Mini ' Magazine [5P]

เขียนโดย Unknown ที่ 12/27/2556 12:23:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

26 ธ.ค. 2556

[SCAN] 131226 T.O.P For ' GQ Japan ' Magazine [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 12/26/2556 11:57:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 131226 Daesung working out @ YG Gym [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 12/26/2556 11:40:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 131226 PSY's Twitter Update with G-Dragon [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 12/26/2556 11:34:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 131226 G-Dragon's Instagram Update [3P]

เขียนโดย Unknown ที่ 12/26/2556 11:27:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

25 ธ.ค. 2556

[FANTAKE] 131223 G-Dragon Taeyang and Seungri @ Shanghai FM Mini Concert HQ [47P] Pt.3

เขียนโดย Unknown ที่ 12/25/2556 08:41:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 131225 Taeyang's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 12/25/2556 08:30:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 131224 G-Dragon & Taeyang @ Psy concert stage in the Moonlight Gymnastics Guest [29P]

เขียนโดย Unknown ที่ 12/25/2556 12:39:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

24 ธ.ค. 2556

[PICS] 131224 G-Dragon's Instagram Update [3P]

เขียนโดย Unknown ที่ 12/24/2556 08:22:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 131219-21 BIGBANG @ Japan Dome Tour 2013 in Tokyo HQ Photos [71P]

เขียนโดย Unknown ที่ 12/24/2556 06:44:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[SCAN] TOP on +Act. Vol.14 Magazine [6P]

เขียนโดย Unknown ที่ 12/24/2556 05:20:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 131223 G-Dragon Taeyang and Seungri @ Shanghai FM Mini Concert HQ [95P] Pt.2

เขียนโดย Unknown ที่ 12/24/2556 05:16:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 131223 G-Dragon Taeyang and Seungri @ Shanghai FM Mini Concert [69P] Pt.1

เขียนโดย Unknown ที่ 12/24/2556 04:23:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

23 ธ.ค. 2556

[PICS] 131223 Taeyang's Instagram Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 12/23/2556 08:32:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 131223 G-Dragon's Instagram and Twitter Photos Update [5P]

เขียนโดย Unknown ที่ 12/23/2556 08:24:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 131223 Seungri's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 12/23/2556 08:14:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

21 ธ.ค. 2556

[FANTAKE] 131220 BIGBANG @ Japan Dome Tour 2013 in Tokyo Day-2 [128P]

เขียนโดย Unknown ที่ 12/21/2556 09:55:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้


20 ธ.ค. 2556

[PICS] 131220 Taeyang's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 12/20/2556 08:42:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 131220 G-Dragon's Instagram and Twitter Photo Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 12/20/2556 08:39:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 131219 BIGBANG @ Japan Dome Tour 2013 in Tokyo Day-1 [141P]

เขียนโดย Unknown ที่ 12/20/2556 01:06:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 131219 Seungri's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 12/20/2556 12:44:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 131219 Taeyang's Instagram Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 12/20/2556 12:40:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

19 ธ.ค. 2556

[FANTAKE] 131219 T.O.P @ Incheon Airport Heading to Japan [10P]

เขียนโดย Unknown ที่ 12/19/2556 02:08:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 131218 Taeyang and Daesung @ Incheon Airport heading to Japan [23P]

เขียนโดย Unknown ที่ 12/19/2556 12:00:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

18 ธ.ค. 2556

[FANTAKE] 131216 T.O.P , Daesung and Taeyang @ Gimpo Airport back from Japan [25P] HQ Photos

เขียนโดย Unknown ที่ 12/18/2556 02:07:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 131217 Seungri's Twitter Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 12/18/2556 02:04:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 131217 Seungri's Instagram Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 12/18/2556 02:01:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 131217 G-Dragon @ Fan Event in Tokyo Day-2 [10P]

เขียนโดย Unknown ที่ 12/18/2556 01:52:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 131217 G-Dragon's Instagram Update [3P]

เขียนโดย Unknown ที่ 12/18/2556 01:19:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 131217 G-Dragon's Twitter Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 12/18/2556 01:14:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

15 ธ.ค. 2556

[PICS] 131215 G-Dragon's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 12/15/2556 10:53:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 131215 Seungri's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 12/15/2556 09:54:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 131215 BIGBANG @ Japan Dome Tour 2013 in Nagoya Day-2 [37P]

เขียนโดย Unknown ที่ 12/15/2556 09:32:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

14 ธ.ค. 2556

[FANTAKE] 131214 BIGBANG @ Japan Dome Tour 2013 in Nagoya Day-1 [74P]

เขียนโดย Unknown ที่ 12/14/2556 11:56:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 131214 Seungri's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 12/14/2556 11:05:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 131214 G-Dragon's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 12/14/2556 10:57:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 131214 T.O.P @Incheon Airport heading to nagaya [11P]

เขียนโดย Unknown ที่ 12/14/2556 12:21:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

13 ธ.ค. 2556

[FANTAKE] 131213 T.O.P @ Incheon Airport back from New York [10P]

เขียนโดย Unknown ที่ 12/13/2556 11:18:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 131213 Taeyang , Daesung and Seungri @ Incheon Airport heading to Nagoya,Japan [23P]

เขียนโดย Unknown ที่ 12/13/2556 11:03:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 131209 T.O.P @ Incheon Airport heading to New York [7P]

เขียนโดย Unknown ที่ 12/13/2556 10:46:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 131213 G-Dragon's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 12/13/2556 10:23:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

10 ธ.ค. 2556

[PICS] 131210 G-Dragon's Instagram Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 12/10/2556 04:04:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

9 ธ.ค. 2556

[PICS] 131209 G-Dragon's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 12/09/2556 06:17:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

"Gloomy day"
Trans: "วันแห่งความมืดมัว"

Thai Trans: paloypreaw

[FANTAKE] 131209 Daesung and Seungri @ Incheon Airport back from Japan [22P]

เขียนโดย Unknown ที่ 12/09/2556 05:26:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 131209 BIGBANG for G-Market Christmas [10P]

เขียนโดย Unknown ที่ 12/09/2556 02:46:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 131204 Seungri @ YubiKoi ~ Kimini Okuru Message Talk Event [7P]

เขียนโดย Unknown ที่ 12/09/2556 02:10:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 131207-131208 BIGBANG JAPAN DOME TOUR 2013 (Fukuoka YahooOku! Dome) Official Photos [26P]

เขียนโดย Unknown ที่ 12/09/2556 02:06:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

8 ธ.ค. 2556

[FANTAKE] 131208 G-Dragon , Taeyang and T.O.P @ Incheon Airport back from Japan [20P]

เขียนโดย Unknown ที่ 12/08/2556 10:12:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 131207-08 BIGBANG @ Japan Dome Tour 2013 Yahoo Dome in Fukuoka [79P]

เขียนโดย Unknown ที่ 12/08/2556 09:45:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

 

BIGBANG-INDEED-TH Copyright © 2012 Design by Antonia Sundrani Vinte e poucos