28 ก.พ. 2557

[PICS] 140228 G-Dragon @ New Photo for J.estina [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 2/28/2557 08:07:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140228 G-Dragon for BSX Korea [3P]

เขียนโดย Unknown ที่ 2/28/2557 08:02:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140228 G-Dragon for HITE Jinro "D" Beer HQ Photos [15P]

เขียนโดย Unknown ที่ 2/28/2557 07:59:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

26 ก.พ. 2557

[PICS] 140226 Taeyang's Instagram Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 2/26/2557 08:02:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้


[PICS] 140226 GD's Instagram Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 2/26/2557 07:56:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้


[PICS] 140226 Seungri's Instagram update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 2/26/2557 07:52:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

25 ก.พ. 2557

[PICS] 140225 Seungri's Instagram Update [3P]

เขียนโดย Unknown ที่ 2/25/2557 10:22:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้


[PICS] 140225 GD's Instagram and twitter Update [3P]

เขียนโดย Unknown ที่ 2/25/2557 10:17:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140225 G-Dragon for ‘Je Parfums By J.ESTINA' HQ-Photos [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 2/25/2557 08:02:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

24 ก.พ. 2557

[PICS] 140224 GD's Twitter Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 2/24/2557 08:26:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้


[SCANS] 140224 G-Dragon, Taeyang, Daesung and Seungri on 'Kan Fun' Magazine Vol.140 [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 2/24/2557 07:58:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140224 GD's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 2/24/2557 05:14:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้


[PICS] 140224 Seungri's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 2/24/2557 05:13:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

23 ก.พ. 2557

[PICS] 140223 G-Dragon's Instagram Update [1P] Pt.2

เขียนโดย Unknown ที่ 2/23/2557 10:55:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140223 G-Dragon's Instagram Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 2/23/2557 10:34:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140223 Seungri's Instagram Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 2/23/2557 10:32:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

22 ก.พ. 2557

[FANTAKE] 140215 G-Dragon , Taeyang and Seungri @ 'Be My Valentine' Fan Meeting in Hongkong HQ-Photos [125P]

เขียนโดย Unknown ที่ 2/22/2557 11:38:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140222 Taeyang's Instagram update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 2/22/2557 08:39:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140222 Seungri's Instagram Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 2/22/2557 08:38:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

21 ก.พ. 2557

[HQ-SCANS] 140221 G-Dragon and Taeyang on 'Harper's Bazaar Man' March Issue 2014 [23P]

เขียนโดย Unknown ที่ 2/21/2557 11:11:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140220 Seungri with Friends @ Restaurant in Japan [3P] Pt.2

เขียนโดย Unknown ที่ 2/21/2557 10:12:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้


[HQ-SCANS] 140220 G-DRAGON x J.estina in 'CECI Korea' Magazine (February 2014) [9P] Pt.3

เขียนโดย Unknown ที่ 2/21/2557 09:31:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

20 ก.พ. 2557

[SCANS] 140220 G-DRAGON x J.estina in 'CECI Korea' Magazine (February 2014) [4P] Pt.2

เขียนโดย Unknown ที่ 2/20/2557 11:41:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[HQ-SCANS] 140220 G-Dragon for 'Hypebeast' Magazine No.6 [12P]

เขียนโดย Unknown ที่ 2/20/2557 11:29:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 140219 T.O.P Filming Tazza2 @ Chinese Restaurant & Hair Salon [1P] Pt.2

เขียนโดย Unknown ที่ 2/20/2557 11:11:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140220 Seungri with Friends @ Restaurant in Tokyo [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 2/20/2557 10:54:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140220 GD's Instagram Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 2/20/2557 09:17:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140220 GD's Twitter Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 2/20/2557 09:00:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140219 G-Dragon filming for 'Dry Finish D' Beer [7P]

เขียนโดย Unknown ที่ 2/20/2557 12:23:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

19 ก.พ. 2557

[PICS] 140219 G-Dragon's Twitter Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 2/19/2557 10:51:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140219 Seungri's Twitter Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 2/19/2557 10:32:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140219 Seungri's Instagram Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 2/19/2557 10:02:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140219 G-Dragon's Instagram Update [3P]

เขียนโดย Unknown ที่ 2/19/2557 09:42:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 140219 T.O.P Filming Tazza2 @ Chinese Restaurant & Hair Salon [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 2/19/2557 09:20:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

18 ก.พ. 2557

[PICS] 140218 G-Dragon's Twitter and Instagram Update [3P]

เขียนโดย Unknown ที่ 2/18/2557 10:29:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140218 YGEX Staff's Twitter update @ BIGBANG FANCLUB EVENT [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 2/18/2557 10:23:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140218 Seungri's Instagram Update [1P] Pt.2

เขียนโดย Unknown ที่ 2/18/2557 10:10:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้
" Japan 🇯🇵 Music on TV ' 男のバル飯3' #男のバル飯 "

Source: seungriseyo

[PICS] 140218 T.O.P x 'DOOM DADA Japan Special Edition' [3P]

เขียนโดย Unknown ที่ 2/18/2557 09:48:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140218 Seungri's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 2/18/2557 05:31:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140218 Taeyang's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 2/18/2557 05:29:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้


[PICS] 140218 G-Dragon and Taeyang on 'Harper's Bazaar Men' Magazine(March issue) [2P] Pt.2

เขียนโดย Unknown ที่ 2/18/2557 11:42:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

17 ก.พ. 2557

[PICS] 140217 G-Dragon's Twitter Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 2/17/2557 10:46:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140217 G-Dragon and Taeyang on 'Harper's Bazaar Men' Magazine (March issue) [3P]

เขียนโดย Unknown ที่ 2/17/2557 09:14:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 140216 G-Dragon , Taeyang and Seungri @ Incheon Airport back from Hongkong [49P]

เขียนโดย Unknown ที่ 2/17/2557 08:22:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140217 G-Dragon's Instagram Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 2/17/2557 08:11:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

16 ก.พ. 2557

[PICS] 140216 Seungri's Instagram Update with G-Dragon and Taeyang [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 2/16/2557 10:07:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140215 G-Dragon's Instagram Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 2/16/2557 09:20:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140215 Seungri's Instagram Update with G-Dragon and Taeyang [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 2/16/2557 09:12:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

14 ก.พ. 2557

[PICS] 140214 Taeyang's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 2/14/2557 10:40:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140213 Seungri's Twitter Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 2/14/2557 10:11:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้
 

BIGBANG-INDEED-TH Copyright © 2012 Design by Antonia Sundrani Vinte e poucos