28 ม.ค. 2557

[FANTAKE] 140124 BIGBANG @ 2014 BIGBANG +α in Seoul Day-1 HQ Photos [107P]

เขียนโดย Unknown ที่ 1/28/2557 07:36:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[Official Photos] 140124-26 BIGBANG @ 2014 BIGBANG + α in Seoul [13P]

เขียนโดย Unknown ที่ 1/28/2557 05:58:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

25 ม.ค. 2557

[FANTAKE] 140125 BIGBANG @ 2014 BIGBANG +α in Seoul Day-2 [142P]

เขียนโดย Unknown ที่ 1/25/2557 09:12:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 140124 BIGBANG @ 2014 BIGBANG +α in Seoul Day-1 [156P]

เขียนโดย Unknown ที่ 1/25/2557 05:24:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

23 ม.ค. 2557

[HQ SCANS] 140120 G-Dragon in 'Elle' Magazine (February 2014) [12P]

เขียนโดย Unknown ที่ 1/23/2557 11:32:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[SCANS] 140119 G-DRAGON X J.estina in 'CECI Korea' Magazine (February 2014) [4P]

เขียนโดย Unknown ที่ 1/23/2557 11:26:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[HQ SCANS] 140122 Taeyang in Esquire Korea (February 2014) [11P]

เขียนโดย Unknown ที่ 1/23/2557 11:10:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[SCANS] 140122 T.O.P on 'haru*hana' Magazine Vol.021 [5P]

เขียนโดย Unknown ที่ 1/23/2557 11:07:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[SCANS] 140122 BIGBANG on 'KanFun' Magazine Vol.135 [9P]

เขียนโดย Unknown ที่ 1/23/2557 10:59:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 140123 G-Dragon and Taeyang @ Incheon Airport back from Paris [37P]

เขียนโดย Unknown ที่ 1/23/2557 10:45:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140123 G-Dragon's Instagram and Twitter Update [5P]

เขียนโดย Unknown ที่ 1/23/2557 10:12:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

18 ม.ค. 2557

[PICS] 140118 Taeyang's Instagram Updates [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 1/18/2557 10:20:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้


[PICS] 140118 G-Dragon's Instagram and Twitter Updates [13P]

เขียนโดย Unknown ที่ 1/18/2557 10:05:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้


17 ม.ค. 2557

[PICS] 140117 Taeyang's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 1/17/2557 10:22:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้
" paris "

Source: youngbeezzy

[PICS] 140117 G-Dragon's Instagram Updates [7P]

เขียนโดย Unknown ที่ 1/17/2557 10:15:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140116 G-Dragon's Instagram and Twitter Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 1/17/2557 07:54:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140115 G-Dragon's Instagram and Twitter Update

เขียนโดย Unknown ที่ 1/17/2557 07:12:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

14 ม.ค. 2557

[PICS] 140111-13 BIGBANG @ Japan Dome Tour 2013 (Kyosera Dome) in Osaka Official Photos [19P]

เขียนโดย Unknown ที่ 1/14/2557 11:01:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140114 G-Dragon's Instagram Update [3P]

เขียนโดย Unknown ที่ 1/14/2557 09:49:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้


13 ม.ค. 2557

[PICS] 140113 YG CREW's Instagram Update with BIGBANG [14P]

เขียนโดย Unknown ที่ 1/13/2557 11:02:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140113 Seungri's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 1/13/2557 09:13:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140113 Taeyang's Instagram Update [3P]

เขียนโดย Unknown ที่ 1/13/2557 09:08:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140113 G-Dragon's Twitter and Instagram Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 1/13/2557 09:01:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 140113 BIGBANG @ Japan Dome Tour 2013 in Osaka Day-3 [127P]

เขียนโดย Unknown ที่ 1/13/2557 08:34:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

12 ม.ค. 2557

[FANTAKE] 140112 BIGBANG @ Japan Dome Tour 2013 in Osaka Day-2 [45P]

เขียนโดย Unknown ที่ 1/12/2557 09:12:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140112 Taeyang's Instagram Upadate [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 1/12/2557 08:58:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140112 Minjung's Twitter Update with Daesung [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 1/12/2557 04:52:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

11 ม.ค. 2557

[PICS] 140111 Hwangsabunim's Instagram Update with Seungri [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 1/11/2557 10:50:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140111 G-Dragon's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 1/11/2557 10:45:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 140111 BIGBANG @ Japan Dome Tour 2013 in Osaka [50P]

เขียนโดย Unknown ที่ 1/11/2557 10:11:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 140111 G-Dragon , Taeyang and Seungri @ Gimpo Airport going to Osaka [70P]

เขียนโดย Unknown ที่ 1/11/2557 12:49:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 140110 T.O.P and Daesung @ Gimpo Airport going to Osaka [51P]

เขียนโดย Unknown ที่ 1/11/2557 12:26:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140110 G-Dragon's Instagram and Twitter Update [3P]

เขียนโดย Unknown ที่ 1/11/2557 10:53:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้
" 코카콜라맛있다 #콜라지용 gift from #코카콜라#coke "

9 ม.ค. 2557

[PICS] 140109 Seungri's Instagram Update [3P]

เขียนโดย Unknown ที่ 1/09/2557 11:08:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140108 donghwy's Instagram Update with T.O.P [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 1/09/2557 12:54:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้
" ㄷㄷㄷㄷㅂㄷㄷ "

Source: donghwy

[PICS] 140108 G-Dragon's Instagram and Twitter Update [4P]

เขียนโดย Unknown ที่ 1/09/2557 12:34:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

" D.I.S.C.O "

[PICS] 140107 G-Dragon's Instagram Update [3P]

เขียนโดย Unknown ที่ 1/09/2557 12:29:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้
" #Starbucksdrakehands  "

7 ม.ค. 2557

[PICS] 140106 Taeyang's Instagram Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 1/07/2557 01:31:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้
" #cute #orange #juice #sapporo "

[PICS] 140106 Seungri's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 1/07/2557 01:27:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้
" 음..... 아 .... 흠........ #고민중 "


Source: seungriseyo

[PICS] 140104 BIGBANG @ JAPAN DOME TOUR 2013 in Sapporo, Japan (Official Photos) [13P]

เขียนโดย Unknown ที่ 1/07/2557 01:18:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[SCAN] 140106 T.O.P on 'Anecan' Magazine [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 1/07/2557 01:12:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 140106 Taeyang and Daesung @ Incheon Airport back from Sapporo [21P]

เขียนโดย Unknown ที่ 1/07/2557 12:57:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

5 ม.ค. 2557

[FANTAKE] 140105 T.O.P and Seungri @ Incheon Airport back from Sapporo [56P]

เขียนโดย Unknown ที่ 1/05/2557 05:13:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 140104 BIGBANG @ Japan Dome Tour 2013 in Sapporo [62P]

เขียนโดย Unknown ที่ 1/05/2557 12:54:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

 

BIGBANG-INDEED-TH Copyright © 2012 Design by Antonia Sundrani Vinte e poucos