30 พ.ย. 2556

[PICS] 131130 Seungri's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 11/30/2556 03:53:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 131130 Taeyang's Instagram Update [5P]

เขียนโดย Unknown ที่ 11/30/2556 12:40:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 131129 G-Dragon's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 11/30/2556 12:43:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 131129 Seungri's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 11/30/2556 12:38:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 131129 BIGBANG @ Japan Dome Tour 2013 KyoceraDome, Osaka [25P] Pt.1

เขียนโดย Unknown ที่ 11/30/2556 12:32:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

28 พ.ย. 2556

[FANTAKE] 131128 Seungri and Daesung @ Gimpo Airport [18P]

เขียนโดย Unknown ที่ 11/28/2556 04:55:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 131128 Seungri's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 11/28/2556 02:58:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 131127 Taeyang's Insrgram Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 11/28/2556 12:04:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

"They are singing and fighting together #sealions"


"#bubbagumpshrimp #forrestgump"

[PICS] 131127 Seungri's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 11/28/2556 12:02:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

"NyongTori Baby @xxxibgdrgn"

27 พ.ย. 2556

[PICS] 131127 G-Dragon's Instagram and Twitter Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 11/27/2556 04:06:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 131127 Taeyang's Instagram Update [3P]

เขียนโดย Unknown ที่ 11/27/2556 03:58:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

25 พ.ย. 2556

[FANTAKE] 131125 Taeyang @ Incheon Airport [6P]

เขียนโดย Unknown ที่ 11/25/2556 03:13:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

24 พ.ย. 2556

[FANTAKE] 131123 BIGBANG @ MAMA 2013 in Hong Kong [100P]

เขียนโดย Unknown ที่ 11/24/2556 02:32:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

23 พ.ย. 2556

[SCAN] Taeyang For DAZED KOREA [9P]

เขียนโดย Unknown ที่ 11/23/2556 03:27:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 131122 Taeyang's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 11/23/2556 12:22:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้
" It was an honor to meet you and present you with an award #steviewonder "


Source: youngbeezzy

[PICS] 131122 Seungri's Instagram and Twitter Update [3P]

เขียนโดย Unknown ที่ 11/23/2556 12:20:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้
[PICS] 131122 CL and Dara (2NE1)'s Instagram Update with G-Dragon [3P]

เขียนโดย Unknown ที่ 11/23/2556 12:11:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

22 พ.ย. 2556

[PICS] 131122 G-Dragon's Instagram Update [5P]

เขียนโดย Unknown ที่ 11/22/2556 11:58:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

21 พ.ย. 2556

[FANTAKE] 131121 Daesung and Seungri @ Incheon Airport going to Hong Kong [14P]

เขียนโดย Unknown ที่ 11/21/2556 11:56:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 131121 Seungri's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 11/21/2556 11:04:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 131121 T.O.P @ HongKong Airport [20P]

เขียนโดย Unknown ที่ 11/21/2556 10:11:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

18 พ.ย. 2556

[PICS] 131116-17 BIGBANG @ BIGBANG JAPAN DOME TOUR 2013 (SEIBU DOME) Official Photos [18P]

เขียนโดย Unknown ที่ 11/18/2556 03:29:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 131117 G-Dragon's Instagram and Twitter Photo Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 11/18/2556 01:33:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 131117 Taeyang's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 11/18/2556 01:28:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 131117 Seungri's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 11/18/2556 01:26:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 131116-17 BIGBANG @ BIGBANG Japan Dome Tour 2013 Saitama,Seibu Dome [52P] Pt.1

เขียนโดย Unknown ที่ 11/18/2556 01:20:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

17 พ.ย. 2556

[FANTAKE] 131112 Taeyang @ KBS Yoo Hee Yeol Sketchbook Recording [14P]

เขียนโดย Unknown ที่ 11/17/2556 12:22:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 131114 Taeyang @ M! Countdown [10P]

เขียนโดย Unknown ที่ 11/17/2556 12:15:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 131116 G-Dragon's Instagram and Twitter Update [3P]

เขียนโดย Unknown ที่ 11/17/2556 12:10:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

15 พ.ย. 2556

[PICS] 131115 TOP DOOM DADA Official Photo [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 11/15/2556 02:01:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 131115 Seungri's Twitter Photo Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 11/15/2556 01:54:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 131115 Taeyang's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 11/15/2556 12:54:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

14 พ.ย. 2556

[FANTAKE] 131114 Taeyang and T.O.P @ Incheon Airport going to Japan [22P]

เขียนโดย Unknown ที่ 11/14/2556 09:55:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 131113 Seungri's Instagram Update [4P]

เขียนโดย Unknown ที่ 11/14/2556 09:10:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 131114 G-Dragon's Instagram Update [4P]

เขียนโดย Unknown ที่ 11/14/2556 09:08:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้
" L'UOMO VOGUE "


[PICS] 131112 Taeyang's Instagram Update [5P]

เขียนโดย Unknown ที่ 11/14/2556 09:06:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

"Shooting DAZED magazine for Dec. #dazed#comingsoon"

[SCANS] 131114 G-Dragon X '1st Look' Magazine Vol.56 Mobile APP [8P]

เขียนโดย Unknown ที่ 11/14/2556 09:02:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

13 พ.ย. 2556

[SCAN] 131113 G-Dragon For L'UOMO VOGUE [4P]

เขียนโดย Unknown ที่ 11/13/2556 11:02:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

11 พ.ย. 2556

[PICS] 131111 G-Dragon's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 11/11/2556 05:29:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 131111 Seungri's Instagram Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 11/11/2556 05:05:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

10 พ.ย. 2556

[FANTAKE] 131109 TOP @ Theater Stage Greetings Promote Alumni [13P]

เขียนโดย Unknown ที่ 11/10/2556 07:06:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] G-Dragon for BSX NEW 2013 WINTER [4P]

เขียนโดย Unknown ที่ 11/10/2556 04:35:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 131110 Taeyang's Instagram Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 11/10/2556 04:31:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 131107 G-Dragon @ M! Countdown [80P]

เขียนโดย Unknown ที่ 11/10/2556 04:11:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[SCAN] G-DRAGON JAPANESE ALBUM [10P]

เขียนโดย Unknown ที่ 11/10/2556 03:54:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 131108 G-Dragon @ K-POP Concert [47P]

เขียนโดย Unknown ที่ 11/10/2556 03:46:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[SCAN] G-Dragon for 1st Look Magazine No.56 'November Issue' [10P]

เขียนโดย Unknown ที่ 11/10/2556 03:27:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] Taeyang - RINGA LINGA Solo Album Photos [9P]

เขียนโดย Unknown ที่ 11/10/2556 03:17:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] Taeyang - RINGA LINGA MV Official Photos [4P]

เขียนโดย Unknown ที่ 11/10/2556 03:13:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

 

BIGBANG-INDEED-TH Copyright © 2012 Design by Antonia Sundrani Vinte e poucos