30 มิ.ย. 2556

[FANTAKE] 130630 G-Dragon and 2Ne1 @ G-DRAGON 2013 WORLD TOUR : ONE OF A KIND (Singapore) [42P] Pt.3

เขียนโดย Unknown ที่ 6/30/2556 11:57:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 130629 Jo Sung Min's Instagram Update with T.O.P [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 6/30/2556 11:16:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้
" with top "

Source: zoelkan

[PICS] 130629 Taeyang's Instagram and Twitter Update [4P] Pt.2

เขียนโดย Unknown ที่ 6/30/2556 11:00:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้
" All chanel errthing "

[PICS] 130630 Seungri's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 6/30/2556 10:52:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้
" TBS sanma's super karakuri TV !!!! "

Source: seungriseyo

[FANTAKE] 130630 G-Dragon and 2Ne1 @ G-DRAGON 2013 WORLD TOUR : ONE OF A KIND (Singapore) [63P] Pt.2

เขียนโดย Unknown ที่ 6/30/2556 10:02:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 130630 G-Dragon and 2Ne1 @ G-DRAGON 2013 WORLD TOUR : ONE OF A KIND (Singapore) Day2 [64P] Pt.1

เขียนโดย Unknown ที่ 6/30/2556 08:32:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 130629 G-Dragon @ 2013 GD World Tour Press conference in Singapore HQ Photos [62P] Pt.3

เขียนโดย Unknown ที่ 6/30/2556 01:13:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 130629 G-Dragon @ 2013 GD World Tour Press conference in Singapore [9P] Pt.2

เขียนโดย Unknown ที่ 6/30/2556 12:12:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 130628 G-Dragon @ Salon AMBUSH Party In Singapore [9P] Pt.3

เขียนโดย Unknown ที่ 6/30/2556 12:07:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

29 มิ.ย. 2556

[PICS] 130629 G-Dragon's Twitter and Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 6/29/2556 10:41:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้
" Luckydaytoday "

Source: xxxibgdrgn

[PICS] 130629 Taeyang's Twitter and Instagram Update [7P]

เขียนโดย Unknown ที่ 6/29/2556 10:38:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้
" W/@chrisstamp at kenzo show "

[FANTAKE] 130629 G-Dragon and 2NE1 @ 2013 GD World Tour in Singapore Day1 [140P]

เขียนโดย Unknown ที่ 6/29/2556 09:56:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 130629 G-Dragon @ 2013 GD World Tour Press conference in Singapore [39P]

เขียนโดย Unknown ที่ 6/29/2556 04:21:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 130625 Taeyang @ Incheon Airport going to Paris HQ Photos [14P] Pt.2

เขียนโดย Unknown ที่ 6/29/2556 02:59:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 130628 Taeyang @ JUNN.J's Fashion Show in Paris Fashion Week [42P]

เขียนโดย Unknown ที่ 6/29/2556 12:34:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

28 มิ.ย. 2556

[FANTAKE] 130628 G-Dragon @ Salon AMBUSH Party In Singapore [83P] Pt.2

เขียนโดย Unknown ที่ 6/28/2556 11:19:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 130628 G-Dragon x Ambush Collection @ Salon by Surrender in Singapore [6P]

เขียนโดย Unknown ที่ 6/28/2556 10:11:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้
earnchen : "Boys and the hood" Thanks to everyone that came to the party @salonbysurrender

[PICS] 130628 G-Dragon's Instagram Update [5P]

เขียนโดย Unknown ที่ 6/28/2556 09:46:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้
" AMBUSHXGDRAGON @ambush_official@salonbysurrender at #Singapore "

[PICS] 130628 Taeyang's Instagram Update [4P]

เขียนโดย Unknown ที่ 6/28/2556 01:34:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

27 มิ.ย. 2556

[PICS] 130627 Taeyang's Instagram Update [5P]

เขียนโดย Unknown ที่ 6/27/2556 10:22:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 130627 Taeyang @ Paris Fashion Week [24P]

เขียนโดย Unknown ที่ 6/27/2556 10:11:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

26 มิ.ย. 2556

[FANTAKE] 130622 G-Dragon and Taeyang @ G-DRAGON 2013 WORLD TOUR : ONE OF A KIND (Kuala Lumpur, Malaysia) [91P] Pt.6

เขียนโดย Unknown ที่ 6/26/2556 10:13:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 130626 Taeyang's Instagram and Twitter Update [3P]

เขียนโดย Unknown ที่ 6/26/2556 09:36:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้
" First day in paris "

[PICS] 130626 G-Dragon's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 6/26/2556 09:18:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้
" @ambush_official x @xxxibgdrgn collabo preview / launching 
at @salonbysurrender Singapore 6.28 "

Source: xxxibgdrgn

25 มิ.ย. 2556

[FANTAKE] 130625 Taeyang @ Incheon Airport going to Paris [4P]

เขียนโดย Unknown ที่ 6/25/2556 07:52:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 130625 G-Dragon's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 6/25/2556 07:36:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้
" @ambush_official x @xxxibgdrgn 2nd collabo ☯ Launching 6.28 
at @salonbysurrenderSingapore (by invite only) "

Source: xxxibgdrgn

24 มิ.ย. 2556

[FANTAKE] 130622 G-Dragon and Taeyang @ G-DRAGON 2013 WORLD TOUR : ONE OF A KIND (Kuala Lumpur, Malaysia) [79P] Pt.5

เขียนโดย Unknown ที่ 6/24/2556 11:37:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 130624 G-Dragon and Taeyang @ Incheon Airport back from Malaysia HQ Photos [40P] Pt.2

เขียนโดย Unknown ที่ 6/24/2556 09:22:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 130624 G-Dragon and Taeyang @ Incheon Airport back from Malaysia [23P]

เขียนโดย Unknown ที่ 6/24/2556 07:55:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 130623 G-Dragon and Taeyang @ 2013 WORLD TOUR [ONE OF A KIND] in Kuala Lumpur, Malaysia Official Photos [16P]

เขียนโดย Unknown ที่ 6/24/2556 07:06:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

23 มิ.ย. 2556

[FANTAKE] 130623 G-Dragon and Taeyang @ Kuala lumpur International Airport Back to Seoul [15P]

เขียนโดย Unknown ที่ 6/23/2556 11:14:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 130623 Daesung @ D'scover Tour in Japan DLIVE (Okinawa, Japen) [6P]

เขียนโดย Unknown ที่ 6/23/2556 10:08:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 130622 G-Dragon and Taeyang @ G-DRAGON 2013 WORLD TOUR:ONE OF A KIND (Kuala Lumpur, Malaysia) [90P] Pt.4

เขียนโดย Unknown ที่ 6/23/2556 08:37:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 130623 G-Dragon's Instagram Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 6/23/2556 07:51:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 130623 Taeyang's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 6/23/2556 04:43:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 130622 G-Dragon and Taeyang @ G-DRAGON 2013 WORLD TOUR:ONE OF A KIND (Kuala Lumpur, Malaysia) [67P] Pt.3

เขียนโดย Unknown ที่ 6/23/2556 03:21:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 130622 G-Dragon and Taeyang @ G-DRAGON 2013 WORLD TOUR:ONE OF A KIND (Kuala Lumpur, Malaysia) [41P] Pt.2

เขียนโดย Unknown ที่ 6/23/2556 02:51:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

22 มิ.ย. 2556

[FANTAKE] 130622 G-Dragon and Taeyang @ G-DRAGON 2013 WORLD TOUR:ONE OF A KIND (Kuala lumpur, Malaysia) [86P] Pt.1

เขียนโดย Unknown ที่ 6/22/2556 11:16:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 130622 Daesung @ Incheon Airport go to Japen [7P]

เขียนโดย Unknown ที่ 6/22/2556 01:00:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

21 มิ.ย. 2556

[FANTAKE] 130621 G-Dragon and Taeyang @ Kuala Lumpur Airport, Malaysia [27P]

เขียนโดย Unknown ที่ 6/21/2556 11:09:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 130621 Seungri's Instagram Update [4P]

เขียนโดย Unknown ที่ 6/21/2556 07:22:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 130621 G-Dragon and Taeyang @ Incheon Airport go to Malaysia [18P] Pt.2

เขียนโดย Unknown ที่ 6/21/2556 04:43:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 130621 G-Dragon and Taeyang @ Incheon Airport go to Malaysia [46P] Pt.1

เขียนโดย Unknown ที่ 6/21/2556 02:59:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 130621 Taeyang's Instagram Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 6/21/2556 02:25:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 130621 Seungri @ Gimpo Airport [5P]

เขียนโดย Unknown ที่ 6/21/2556 01:54:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 130621 Seungri's Instagram Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 6/21/2556 12:10:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

20 มิ.ย. 2556

[PICS] 130620 Seung-chan's Diary Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 6/20/2556 09:53:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

19 มิ.ย. 2556

[PICS] 130619 Daesung @ D'scover Tour 2013 in Japan ~DLive~ Official Photos [5P]

เขียนโดย Unknown ที่ 6/19/2556 08:42:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 130619 G-Dragon's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 6/19/2556 08:10:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้
" Japan >>>>>>>> Korea "

Source: xxxibgdrgn

[FANTAKE] 130619 G-Dragon and Daesung @ Gimpo Airport [35P]

เขียนโดย Unknown ที่ 6/19/2556 08:08:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้
 

BIGBANG-INDEED-TH Copyright © 2012 Design by Antonia Sundrani Vinte e poucos