31 พ.ค. 2557

[FANTAKE] 140531 Taeyang,G-Dragon and Seungri @ VIP GATHERING Fanmeeting Guangzhou [34P] Pt.1

เขียนโดย Unknown ที่ 5/31/2557 10:54:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

28 พ.ค. 2557

[PICS] Taeyang - New Album “RISE” Teaser Picture [3P]

เขียนโดย Unknown ที่ 5/28/2557 10:15:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140528 TOP For TOP x Reebok TVCF [3P]

เขียนโดย Unknown ที่ 5/28/2557 10:00:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 140528 G-Dragon @ Incheon Airport Back from Paris [14P]

เขียนโดย Unknown ที่ 5/28/2557 09:57:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140528 Seungri's Twitter Photo Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 5/28/2557 06:21:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140728 G-Dragon's Instagram [3P]

เขียนโดย Unknown ที่ 5/28/2557 12:44:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

27 พ.ค. 2557

[PICS] 140527 TOP for FromTOP Exhibition [15P]

เขียนโดย Unknown ที่ 5/27/2557 10:56:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140527 G-Dragon's Instagram Update [7P]

เขียนโดย Unknown ที่ 5/27/2557 10:47:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140527 G-Dragon with His Friends In Paris [15P]

เขียนโดย Unknown ที่ 5/27/2557 10:40:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140524 G-Dragon @ Incheon Airport to London [9P]

เขียนโดย Unknown ที่ 5/27/2557 01:23:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140526 G-Dragon's Instagram Update [5P]

เขียนโดย Unknown ที่ 5/27/2557 01:19:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140526 Seungri's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 5/27/2557 01:16:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140526 Taeyang's Instagram Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 5/27/2557 01:15:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

25 พ.ค. 2557

[PICS] 250514 Seungri's Instagram Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 5/25/2557 09:59:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

"move like jagger"

[PICS] 250514 GD's Instagram Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 5/25/2557 09:52:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

#LDN "

15 พ.ค. 2557

[PICS] 140514 Seungri's Instagram Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 5/15/2557 12:00:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

14 พ.ค. 2557

[PICS] 140513 Dara's Instagram Update with T.O.P [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 5/14/2557 01:07:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140513 Taeyang's Instagram Update [3P]

เขียนโดย Unknown ที่ 5/14/2557 01:01:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้
" The ART of GOD #sunset "

13 พ.ค. 2557

[PICS] 140513 G-dragon and Lucky fan @ YG building for G-market GD YG building Date [6P]

เขียนโดย Unknown ที่ 5/13/2557 09:13:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้


[FANTAKE] 140503-04 BIGBANG @ YG FAMILY CONCERT in Tokyo HQ Photos [38P] Pt.3

เขียนโดย Unknown ที่ 5/13/2557 02:00:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

9 พ.ค. 2557

[PICS] 140508 Kwon Dami's Instagram Update with G-Dragon and Parents [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 5/09/2557 06:10:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้


[PICS] 140509 Soonhoc's Instagram Update with G-Dragon [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 5/09/2557 06:08:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้


[PICS] 140508 G-Dragon's Instagram Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 5/09/2557 06:08:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้


[PICS] 140508 Seungri's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 5/09/2557 05:49:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 140505 TOP,Daesung,Taeyang and Seungri @ Gimpo Airport back from Japan HQ Photos [33P] Pt.2

เขียนโดย Unknown ที่ 5/09/2557 05:43:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 140502 G-Dragon, Taeyang, Daesung and T.O.P @ Gimpo Airport heading to Tokyo HQ Photos [33P] Pt.2

เขียนโดย Unknown ที่ 5/09/2557 05:00:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

7 พ.ค. 2557

[PICS] 140507 G-Dragon's Twitter Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 5/07/2557 11:19:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

5 พ.ค. 2557

[FANTAKE] 140503-04 BIGBANG @ YG FAMILY CONCERT in Tokyo HQ Photos [53P] Pt.2

เขียนโดย Unknown ที่ 5/05/2557 03:28:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 140505 TOP,Daesung,Taeyang and Seungri @ Gimpo Airport arrive at Seoul [40P]

เขียนโดย Unknown ที่ 5/05/2557 01:45:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

4 พ.ค. 2557

[PICS] 140504 G-Dragon's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 5/04/2557 01:14:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

3 พ.ค. 2557

[SACN] 140503 T.O.P filming for Tazza2 in Film Busan (영화 부산) Magazine [4P]

เขียนโดย Unknown ที่ 5/03/2557 10:53:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 140503 BIGBANG @ YG FAMILY CONCERT in Tokyo Day1 [89P]

เขียนโดย Unknown ที่ 5/03/2557 09:50:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140503 Taeyang's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 5/03/2557 07:11:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 140502 G-Dragon, Taeyang, Daesung and T.O.P @ Gimpo Airport heading to Tokyo [82P]

เขียนโดย Unknown ที่ 5/03/2557 01:39:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 140502 G-Dragon for J.estina [4P]

เขียนโดย Unknown ที่ 5/03/2557 01:28:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

 

BIGBANG-INDEED-TH Copyright © 2012 Design by Antonia Sundrani Vinte e poucos