30 ต.ค. 2556

[PICS] 131030 TOP Alumni Movie Special Interview [33P]

เขียนโดย Unknown ที่ 10/30/2556 02:46:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 131029 BIGBANG @ Commitment Movie Premiere [34P] Pt.3

เขียนโดย Unknown ที่ 10/30/2556 01:03:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

29 ต.ค. 2556

[PICS] 131029 John H. Lee's Instagram Update with T.O.P [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 10/29/2556 11:11:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 131029 Tablo's Instagram Update with T.O.P [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 10/29/2556 09:15:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 131029 John H. Lee's Twitter Photo Update with T.O.P [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 10/29/2556 08:46:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 131029 BIGBANG @ Commitment Movie Premiere [127P] Pt.2

เขียนโดย Unknown ที่ 10/29/2556 08:14:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 131029 TOP @ Commitment Movie Premiere [40P] Pt.1

เขียนโดย Unknown ที่ 10/29/2556 04:46:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

28 ต.ค. 2556

[PICS] 131028 G-Dragon's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 10/28/2556 06:30:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 131028 G-Dragon @ G-DRAGON 2013 1ST WORLD TOUR : 3D [86P] Pt.2

เขียนโดย Unknown ที่ 10/28/2556 04:26:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 131028 G-Dragon @ G-DRAGON 2013 1ST WORLD TOUR : 3D [101P] Pt.1

เขียนโดย Unknown ที่ 10/28/2556 04:10:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

26 ต.ค. 2556

[PICS] 131026 G-Dragon's Instagram Update [5P]

เขียนโดย Unknown ที่ 10/26/2556 10:19:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 131025 G-Dragon, Taeyang, Daesung and Seungri @ WIN FINAL BATTLE [109P] Pt.1

เขียนโดย Unknown ที่ 10/26/2556 05:13:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 131026 Taeyang's Instagram Update [3P]

เขียนโดย Unknown ที่ 10/26/2556 03:53:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

25 ต.ค. 2556

[PICS] TOP For CINE Movie Magazine No.927 Nov13 [3P]

เขียนโดย Unknown ที่ 10/25/2556 04:52:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] TOP on W KOREA Behind Scene [7P]

เขียนโดย Unknown ที่ 10/25/2556 04:50:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PIC] 131025 G-Dragon's Instagram Update [3P]

เขียนโดย Unknown ที่ 10/25/2556 04:45:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 131024 G-Dragon @ Style Icon Awards 2013 [77P]

เขียนโดย Unknown ที่ 10/25/2556 12:55:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

23 ต.ค. 2556

[PICS] 131023 G-Dragon's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 10/23/2556 11:44:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 131023 Taeyang's Instragram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 10/23/2556 11:34:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

22 ต.ค. 2556

[PICS] 131020 G-Dragon @ SBS Inkigayo Official Photos [9P]

เขียนโดย Unknown ที่ 10/22/2556 02:19:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 131022 G-Dragon's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 10/22/2556 02:14:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[SCAN] Seungri for PATi PATi PRIME Vol.02 [20P]

เขียนโดย Unknown ที่ 10/22/2556 02:12:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] TOP on The Commitment Photobook [7P]

เขียนโดย Unknown ที่ 10/22/2556 02:09:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[SCAN] Taeyang for ELLE KOREA [15P]

เขียนโดย Unknown ที่ 10/22/2556 02:06:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

21 ต.ค. 2556

[FANTAKE] 131021 G-Dragon @ IFC Seoul Fashion Week [127P]

เขียนโดย Unknown ที่ 10/21/2556 11:04:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 131021 G-Dragon's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 10/21/2556 08:40:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 131021 Seungri's Diary Photos Update [4P]

เขียนโดย Unknown ที่ 10/21/2556 08:38:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[SCAN] Seungri for Barfout (Japanese Magazine) November 2013 Vol.218 [6P]

เขียนโดย Unknown ที่ 10/21/2556 04:36:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[SCAN] Taeyang for W Korea Magazine [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 10/21/2556 04:32:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[SCAN] TOP for W KOREA 11 Magazine [12P]

เขียนโดย Unknown ที่ 10/21/2556 04:22:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[SCAN] TOP for L'OFFICIEL HOMMES KOREA [10P]

เขียนโดย Unknown ที่ 10/21/2556 03:40:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 131020 Taeyang's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 10/21/2556 03:08:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

"The sun will rise #soon"
Trans: "ดวงอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้ว #เร็วๆนี้"

[PICS] 131021 Seungri's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 10/21/2556 03:02:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

"🐱スンリ🐱#SR"


[PICS] 131020 G-Dragon's Twitter Photos Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 10/21/2556 03:00:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

"RIDEORDIE"


"촬영끄읕----------------"
Trans: "ถ่ายเสร็จแว้ว----------------"

English Trans: bing translator
Thai Trans: paloypreaw

[PICS] 131020-21 G-Dragon's Instagram Update [3P]

เขียนโดย Unknown ที่ 10/21/2556 02:56:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

18 ต.ค. 2556

[PICS] 131017 G-Dragon's Twitter Photos Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 10/18/2556 01:15:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 131017 G-Dragon @ Infinity Challenge Music Festival [51P] Pt.2

เขียนโดย Unknown ที่ 10/18/2556 12:57:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

17 ต.ค. 2556

[FANTAKE] 131017 G-Dragon @ Infinity Challenge Music Festival [38P] Pt.1

เขียนโดย Unknown ที่ 10/17/2556 08:09:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 131017 G-Dragon's Instagram and Twitter Photos Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 10/17/2556 04:39:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 131017 Taeyang's Instagram Update [2P]

เขียนโดย Unknown ที่ 10/17/2556 04:34:00 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[FANTAKE] 131016 TOP @ The Commitment Showcase [136P]

เขียนโดย Unknown ที่ 10/17/2556 12:12:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

15 ต.ค. 2556

[PICS] 131015 Taeyang's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 10/15/2556 02:20:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้
" Lovin it "

[PICS] 131014 Daesung Working Out @ YG Gym [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 10/15/2556 02:03:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 131014 Taeyang with KimJoongMan Photographer @ HERMES A PROPOS D' HOMMES PARTY [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 10/15/2556 01:37:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้

[PICS] 131014 Seungri's Instagram Update [1P]

เขียนโดย Unknown ที่ 10/15/2556 01:14:00 ก่อนเที่ยง 0 ความคิดเห็น ลิงก์ไปยังบทความนี้
" "

 

BIGBANG-INDEED-TH Copyright © 2012 Design by Antonia Sundrani Vinte e poucos